Wie zijn onze leden?

Het SAGO Team
SAGO Apotheek
SAGO Balie
Apotheek
SAGO Balie
SAGO Balie
SAGO Werkplek
SAGO

"SAGO verenigt, verbindt en ondersteunt"

Zorgorganisaties pakken samen laaggeletterdheid aanLees verder...

Nieuws

SAGO heeft in samenwerking met Tergooi gerealiseerd dat apotheken de beschikking krijgen over de actuele labwaarden (waaronder nierfunctie) van hun patiënten. De labuitslagen dienen als ondersteuning bij de medicatiebewaking.
Het ziekenhuislaboratorium stuurt de labwaarden door met naar de apotheken met behulp van Zorgmail lab4Apo. Het betreft labwaarden die zowel door de huisarts als door de specialist zijn aangevraagd. 

Om het proces met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving goed vorm te geven, legt de apotheker in ZorgMail Lab4Apo vast dat hij/zij een behandelrelatie heeft met de betreffende patiënt en dat de patiënt ook toestemming (opt-in) aan de apotheker heeft verleend om de labwaarden vanaf dat moment te gaan ontvangen.

 

 

Agenda

Activiteiten SAGO
Geen agenda items.
Er bevinden zich geen gebeurtenissen in de agenda.

Welkom bij SAGO

Apothekers Vereniging Gooi en omstreken


SAGO werkt aan het behoud en versterking van de positie van openbare apothekers in de regio Gooi e.o. Wij behartigen de belangen van onze ledenapothekers en ondersteunen hen met zorgproducten en diensten.


Het werkgebied van SAGO wordt gevormd door de gemeenten Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, ‘s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren-NH, Loosdrecht, Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp. In totaal wonen in deze gemeenten circa 250.000 mensen. In deze regio zijn 41 openbare apotheken actief, alle lid van SAGO.


Vragen staat vrij

Voor u, als zorgverlener of belangstellende, is SAGO het regionale contactpunt waar u met uw vragen altijd terecht kunt. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

Voor zorgpartners

SAGO fungeert als regionaal aanspreekpunt voor de bij haar aangesloten apotheken. De coöperatie spreekt namens de leden. Afspraken die met de coöperatie worden gemaakt, gelden in principe voor alle leden.

Voor apothekers

SAGO ondersteunt de bij haar aangesloten leden door het organiseren van activiteiten, deskundigheidsbevordering, informatieverstrekking, belangenbehartiging en ketenzorg.