Geneesmiddeltekorten

SAGO en de medische staf van Tergooi hebben t.b.v. een efficiëntere communicatie rond substitutie bij geneesmiddeltekorten een werkafspraak gemaakt. Deze luidt als volgt:
SAGO meldt proactief geneesmiddeltekorten aan de ziekenhuisapotheker in Tergooi en stelt voor ieder geneesmiddeltekort (een) alternatie(f)ven voor.
De ziekenhuisapotheker informeert de betrokken specialisten met de bedoeling dat zij hun voorschrijfbeleid hierop aanpassen.
Is het tekort opgelost, wordt dat op dezelfde wijze gecommuniceerd.

SAGO heeft t.b.v. de signalering en melding van geneesmiddeltekorten een beoordelingscommissie ingesteld bestaande uit: Suzette van de Schootbrugge (voorzitter), Jeroen van Lieshoud, Fleur Kos en Siebold de Boer.
Download hier de procedure melding geneesmiddeltekorten.

Op deze pagina vindt u de meest actuele lijst van geneesmiddeltekorten en de aan Tergooi voorgestelde alternatieven.

logo SAGO
logo SAGO2

Geneesmiddel in nazendingAlternatief
Aciclovir oogzalf
Zovirax oogzalf
Import mogelijk
Acid A vit creme 0.5 mg/gTretinoine creme 0,05% of Differin gel 1mg/g
Antabus 400mgRefusal 250 mg
Bacicoline-B oordruppelTerra cortril + polymyxine b oordruppels
Broxil drank
Fenoxymethylpenicilline 250mg
Azitromycine
Dipyridamol 200mg mga Alternatief: clopidogrel 75 mg
Efracea 40mg mgaDoxycycline 100 mg (de werkzaamheid van de behandeling met Efracea 40 mg mga en Doxycyline 100 mg komt met elkaar overeen)
Levitra (alle sterktes) Sildenafil of tadalafil
Levodopa/carbidopa
(kortwerkend)
Indien levodopa/carbidopa (beperkt) voorradig is bij apotheken
• Beperk de uitgifte van levordopa/carbidopa aan patiënten tot 1 maand in plaats van de gebruikelijke 3 maanden.
Indien levodopa/carbidopa niet beschikbaar is
• Start bij nieuwe patiënten, in overleg met de behandelaar, met levodopa/benserazide.
• Beoordeel per patiënt, in overleg met de behandelaar, naar welk geneesmiddel gesubstitueerd moet worden.
o Zet patiënten die zijn ingesteld op levodopa/carbidopa om naar levodopa/benserazide. Dit moet gebeuren in dezelfde verhouding levodopa/decarboxylaseremmer, zelfde levodopa en decarboxylaseremmer dosis en dezelfde farmaceutische vorm (kortwerkende preparaten waaronder ook dispergeerbare tabletten).
o Verwijs patiënten die een toename van klachten en/of het optreden van bijwerkingen ondervinden, terug naar de behandelaar.
• Er dient geen omzetting plaats te vinden naar:
o preparaten met gereguleerde afgifte, zoals Sinemet CR en Madopar HBS;
o preparaten met een andere verhouding levodopa/decarboxylaseremmer (bijvoorbeeld 100/10 mg).

Pneumovax 23
Pneumo 23
Import mogelijk

Synflorix en Prevenar 13 bevatten respectievelijk 10 en 13 typen pneumokokken. Deze producten kunnen niet als substitutiemogelijkheid worden ingezet als vervanging voor Pneumovax 23
Selsun suspensie 2,5%Ketoconazol Shampoo
Ketoconazol crème
Sofradex OOGdruppelsDexagenta pos oogdruppels
Valsartan (elke variant)