Convenant Verzenden digitaal medicatievoorschrift

Na succesvolle pilots in het land is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) gestart met het landelijk uitrollen van het digitaal verzenden van een (vooraankondiging van een) recept via het LSP. Ook in de regio Gooi en Omstreken wordt op initiatief van de ziekenhuisapothekers van Tergooi dit ‘Digitaal verzenden van Medicatievoorschrift via LSP’ samen met de openbare apothekers uitgerold.

Vooraankondiging

De huidige middelen om digitale medicatievoorschriften te verzenden (LSP en EDIFACT) beschikken nog niet over de mogelijkheid om een wettelijk goedgekeurde digitale handtekening mee te zenden. Daardoor mag een digitaal ontvangen voorschrift, conform de wet, slechts als een vooraankondiging beschouwd worden. Door ondertekening van een convenant mag de vooraankondiging toch als volwaardig voorschrift worden beschouwd.

Convenant

SAGO heeft een dergelijk convenant opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd omtrent het digitaal verzenden en ontvangen van een vooraankondiging van een recept met medicatievoorschrift via het LSP van de tweede lijn naar de eerste lijn. Iedere zorgverlener die binnen de regio digitale recepten via het LSP wil gaan verzenden dient dit convenant te tekenen. Ondertekening van dit convenant houdt in dat de SAGO akkoord gaat, op basis van de voorwaarden van dit convenant, met de uitbreiding van de deelnemende zorginstelling.

Op 21 januari 2020 heeft ziekenhuis Tergooi het regionale convenant Verzenden Digitaal Medicatievoorschrift ondertekend.

Deelnemen

Wilt u als zorginstelling ook deelnemen aan dit convenant, stuur dan een een verzoek hiertoe naar directie @cosago.nl. Uw verzoek voor deelname wordt dan voorgelegd aan een SAGO-commissie ter beoordeling.

Download hier het Convenant SAGO-Tergooi Verzenden digitaal medicatievoorschrift