Laaggeletterdheid

In 2017 hebben SAGO, GGD, Tergooi, GHO-GO en Stichting Lezen een overeenkomst getekend om samen laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken. Het doel is zorgprofessionals bewust te maken van het probleem van laaggeletterdheid en de zorg voor patiënten beter te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van laaggeletterden.

Inmiddels hebben de partijen een taalpunt voor laaggeletterde patiënten in Tergooi gerealiseerd.
Daarnaast wordt een pilotproject uitgevoerd door twee gezondheidscentra in Huizen en Hilversum. Alle professionals werkzaam in deze gezondheidscentra hebben inmiddels een training “Effectief communiceren met laaggeletterden" gevolgd. In de komende jaren zal de aanpak van laaggeletterdheid binnen de gezondheidscentra verder geïmplementeerd worden. O.a. door het digitaal registreren van laaggeletterdheid in de informatiesystemen van huisartsen en apotheek en via vermelding van laaggeletterdheid in de verwijzingen naar andere zorgdisciplines.