Elektronische toedienregistratie

Door de vergrijzing en het beleid om mensen steeds langer thuis te verzorgen zijn de apotheek maar ook de zorgorganisaties gebaat bij betere communicatie over en verantwoording van het juist toedienen van medicijnen. De  digitale toedienlijst is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

Elektronische toedienregistratie is het digitaal bijhouden van het moment, de dosering en de manier van medicatietoediening.
Door het Apotheek Informatie Systeem (AIS) van de apotheek te koppelen aan een app worden de papieren toedienlijsten vervangen door een digitale lijst.
Er wordt tijd bespaard in de apotheek, omdat de papieren toedienlijsten niet meer worden uitgeprint en toegestuurd. Ook is er sneller en effectiever contact met de zorgprofessionals en zijn medicatiewijzigingen up-to-date.

Gebruik van één toedienregistratie-app

SAGO en de grootste thuiszorginstellingen in de regio, Amaris, Vivium, Inovum en Hilverzorg  hebben vanuit kwaliteitsoogpunt en uit efficiencyoverwegingen gekozen voor het gebruik van één toedienregistratie-app in de regio: nCare van CareConnections.

Vanaf 2021 vindt de uitrol van nCare plaats.  Aleida van der Knaap, relatiemanager SAGO, begeleidt apothekers en zorginstellingen bij de overstap op elektronische toedienregistratie.

Met de zorginstellingen die met nCare werken, sluit SAGO een samenwerkingsovereenkomst.

SAGO heeft met de thuiszorgorganisaties afspraken gemaakt over het gebruik van nCare.

Werkafspraken nCare 1 december 2022