content-header

Organisatie en medewerkers

SAGO is een coƶperatie U.A. en kent een eigen bestuur en directie. De bestuursleden zijn een afspiegeling van de beroepsgroep en werkzaam als apotheker. Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering, waaraan het verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.
Het bestuur laat zich in de beoefening van zijn taken bijstaan door een eenkoppige directie. Zij ondersteunt het bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.
Ook heeft de coƶperatie SAGO een apotheker in dienst voor de aansturing van de Dienstapotheek.

Siebold

Siebold de Boer

Siebold de Boer is vanaf juli 2019 voorzitter van het bestuur. Verder is hij werkzaam als beherend apotheker van de dienstapotheek.

Guy

Guy van Puijenbroek

Guy van Puijenbroek is sinds mei 2012 bestuurslid met de functie van penningmeester. Hij is werkzaam als eigenaar apotheker in de Gooise apotheek Bussum en apotheek Bussum-Zuid.

Susanne van laarhoven

Susanne van Laarhoven

Susanne van Laarhoven is sinds 2014 algemeen bestuurder van SAGO. Zij is werkzaam als apotheker in apotheek Julius in Baarn.

George van Eeden3

George van Eeden

George van Eeden is sinds 2019 algemeen bestuurder van SAGO. Hij werkt als apotheker bij de Vesting Apotheek in Naarden.

Aty

Aty Palsenbarg

Aty Palsenbarg is directeur van SAGO. Zij is opgeleid als politicoloog en heeft vele jaren ervaring als communicatie- en beleidsadviseur.