content-header

Organisatie en medewerkers

SAGO is een coöperatie U.A. en kent een eigen bestuur en directie. De bestuursleden zijn een afspiegeling van de beroepsgroep en werkzaam als apotheker. Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering, waaraan het verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.
Het bestuur laat zich in de beoefening van zijn taken bijstaan door een eenkoppige directie. Zij ondersteunt het bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.
Ook heeft de coöperatie SAGO een apotheker in dienst voor de aansturing van de Dienstapotheek.

Siebold

Siebold de Boer

Siebold de Boer is sinds juli 2019 voorzitter van het bestuur van SAGO. Hij is werkzaam als beherend apotheker van de dienstapotheek.

Lonneke Grijseels

Lonneke Grijseels

Lonneke Grijseels is sinds november 2020 algemeen bestuurslid van SAGO. Zij is werkzaam als apotheker in apotheek Ballintijn in Weesp.

Ali Aghagalal (4)

Ali Aghagalal

Ali Aghagalal is sinds februari 2020 penningmeester van het bestuur van SAGO. Hij werkt als eigenaar-apotheker bij apotheek Wassenaar in Huizen.