content-header

Organisatie en medewerkers

SAGO is een coƶperatie U.A. en kent een eigen bestuur en directie. De bestuursleden zijn een afspiegeling van de beroepsgroep en werkzaam als apotheker. Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering, waaraan het verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.
Het bestuur laat zich in de beoefening van zijn taken bijstaan door een eenkoppige directie. Zij ondersteunt het bestuur bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.
Ook heeft de coƶperatie SAGO een apotheker in dienst voor de aansturing van de Dienstapotheek.

christiaan

Christiaan Maris

Christiaan Maris is sinds 2014 algemeen bestuurder van SAGO en vanaf 2016 voorzitter van het bestuur.

Guy

Guy van Puijenbroek

Guy van Puijenbroek is sinds mei 2012 bestuurslid met de functie van penningmeester. Hij is werkzaam als eigenaar apotheker in de Gooise apotheek Bussum en apotheek Bussum-Zuid.

Susanne van laarhoven

Susanne van Laarhoven

Susanne van Laarhoven is sinds 2014 algemeen bestuurder van SAGO. Zij is werkzaam als apotheker in apotheek Julius in Baarn.

Foto Fleur

Fleur Kos

Fleur Kos is sinds mei 2018 algemeen bestuurder van SAGO. Zij is werkzaam als apotheker bij apotheek Wassenaar in Huizen.

Aty

Aty Palsenbarg

Aty Palsenbarg is directeur van SAGO. Zij is opgeleid als politicoloog en heeft vele jaren ervaring als communicatie- en beleidsadviseur.