Medicatieprotocol Thuiszorg

SAGO heeft met de thuiszorg regionale afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het verstrekken en toedienen van geneesmiddelen aan cliënten in de thuissituatie. Deze afspraken zijn neergelegd in een Geneesmiddel Distributie Protocol.
De organisaties die het protocol ondertekend hebben zijn onderling aanspreekbaar op een juiste naleving.

Het Geneesmiddel Distributie Protocol wordt iedere twee jaar door de betreffende deelnemers geëvalueerd.

Geneesmiddel Distributie Protocol