Scholing voor apothekers en assistenten

SAGO organiseert nascholingen voor ledenapothekers en apothekersassistenten.

Nascholing voor assistenten

SAGO organiseert minimaal driemaal per jaar een SANA-geaccrediteerde nascholing voor assistenten.
Deze nascholingen worden gegeven door apothekers werkzaam in de regio.

Nascholing voor apothekers

De nascholingen worden alleen georganiseerd op onderwerpen die te maken hebben met de regionale zorgagenda. De nascholing dient altijd één van de onderstaande doelen:

  • Het kunnen voldoen aan regionale kwaliteitsafspraken met zorgpartners over de (keten)zorg die geleverd wordt rond een bepaald ziektebeeld.
  • Het uitvoeren van zorgprojecten vanuit SAGO.
  • Het versterken van de samenwerking met collega- zorgverleners in de regio.
  • Het kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van zorgverzekeraars om bepaalde zorg te mogen leveren.

GFO

Naast "losse" nascholingen organiseert SAGO i.s.m. Tergooi vaste geaccrediteerde nascholingen. Onder de naam Goois Farmaceutisch Onderwijs (GFO) worden jaarlijks drie gezamenlijke lunchbijeenkomsten gehouden voor openbare en ziekenhuisapothekers. Tijdens deze bijeenkomsten worden farmacotherapeutische onderwerpen behandeld met sprekers uit de regio.

Intervisie

Toetsing is sinds 1 januari 2015 een verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen voor apothekers. Eén vorm van toetsing is het deelnemen aan intervisie. SAGO biedt haar leden de mogelijkheid tot deelname aan regionale intervisiegroepen.
Als u mee wilt doen aan een intervisiegroep, kunt u zich aan melden via directie@cosago.nl.