Samenwerking huisartsen en specialisten

SAGO participeert SAGO in de kwaliteitscommissies COPD, Diabetes en CVRM van de huisartsenvereniging RHOGO. De kwaliteitscommissies geleid door kaderhuisartsen, bewaken het ketenzorgprogramma en werken op verzoek van de directie aan inhoudelijke onderwerpen.

De volgende apothekers nemen hieraan deel:
CVRM - Bernadine Armbrust
Diabetes - Robert Spaans
COPD - Esther Groenendaal

Verder overlegt SAGO twee maal per jaar met de medische staf van Tergooi.  Tijdens dit overleg worden zowel praktische als inhoudelijke onderwerpen  besproken met als doel om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren en voor de zorgverleners efficiënter te maken.

U kunt ons benaderen voor

Inspirerende ideeën en zaken die u tegenkomt in het werkveld en een oplossing behoeven.