Transmurale samenwerking bij opname en ontslag uit het ziekenhuis

De periode na ontslag uit het ziekenhuis is voor veel patiƫnten een kritische periode. SAGO spant zich in om de overdracht van medicatiegegevens zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.
Uitganspunt hierbij is een goede samenwerking tussen de eerste lijn (apotheek, huisarts en thuiszorg) en tweede lijn (ziekenhuis).
Die is er nog niet (voldoende).

Naast apotheken ondervinden huisartsen hinder van de gebrekkige informatie die uit het ziekenhuis komt. In een onderzoek (2017) in twee huisartsenpraktijken door huisarts en apotheker werd vastgesteld dat in bijna 80% van de gevallen discrepantie bestaat tussen medicatiegegevens bekend in de apotheek en bij de huisarts, na een bezoek aan het ziekenhuis.
Op initiatief van SAGO start in 2018 start een werkgroep transmurale medicatieoverdracht. Deze werkgroep onderzoekt de huidige knelpunten in de transmurale medicatieoverdracht en adviseert de besturen van SAGO, Tergooi en huisartsenvereniging GHO-GO over mogelijke oplossingen.
Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de huisartsen, apothekers, de medische staf en de afdeling ziekenhuisfarmacie van Tergooi.