Transmurale samenwerking bij opname en ontslag uit het ziekenhuis

De periode na ontslag uit het ziekenhuis is voor veel patiënten een kritische periode. SAGO spant zich in om de overdracht van medicatiegegevens zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.
Uitganspunt hierbij is een hechte samenwerking rond de patiënt tussen de eerste lijn (apotheek, huisarts en thuiszorg) en met de tweede lijn (ziekenhuis). Die is er nog niet (voldoende).

Vanuit het bestuurlijk overlegplatform Goed en gezond leven (GGL) is eind 2019 op initiatief van SAGO een coalitie 'realtime medicatieoverzicht' gestart. Deze coalitie is breed samengesteld uit vertegenwoordigers van de 1e en 2e lijn.

Het doel van deze coalitie is om een oplossing te formuleren voor de organisatie van de beschikbaarheid van een actueel medicatieoverzicht op het moment dat een zorgverlener (verpleging, verzorging, thuiszorg, arts, apotheker, enz.) deze nodig heeft voor de behandeling van een patiënt.

De coalitie ontwikkelt hiervoor blauwdruk medicatieoverdracht voor de eerste en tweede lijn.

 

U kunt ons benaderen voor

Heeft u vragen of ideeën met betrekking tot medicatieoverdracht, neemt u dan contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek met u aan.