content-header

Missie en Visie

Missie

Succesvol opkomen voor de belangen van de eerstelijns apothekers in deze regio.
Dit doen we door:

• het farmaceutisch handelen van de aangesloten apotheken te promoten
• de apotheken te vertegenwoordigen in allerlei regionale overlegstructuren
• de apotheken te ondersteunen bij het bevorderen van de kwaliteit van dienstverlening in de breedste zin van het woord.

Visie

Wij geloven dat als apotheken samenwerken met organisaties en domeinen in de eerste- en tweede lijn de farmaceutische zorg voor mensen verbetert. Wij stimuleren en faciliteren samenwerking over de grenzen van de eigen apotheekorganisatie heen.

Onze inzet moet leiden tot:
• Een sterke positionering van de apotheker in de regionale ketenzorg
• Een gewaardeerde zorgrol voor de farmacie
• Voldoende kennis en kunde onder apotheekpersoneel
• Leveren van goede, veilige en doelmatige spoedzorg tegen een maatschappelijk verantwoord tarief

We zijn trots op wat we doen en hoe we dat doen. Daar staan we voor. Stevig, eerlijk en met gevoel voor verantwoordelijkheid.

content-img-1
content-img-2
content-img-3