content-header

SAGO maakt regionale (bindende) afspraken met andere disciplines in de zorg om de leden-apotheken bedrijfsmatig en zorgtechnisch te ondersteunen, de overdracht van de medicatiegegevens te verbeteren en de samenwerking tussen zorgdisciplines te bevorderen.

content-img-1

Medicatieprotocol Thuiszorg

SAGO heeft met de thuiszorg regionale afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het verstrekken en toedienen van geneesmiddelen aan cliënten in de thuissituatie. Deze afspraken zijn neergelegd in een Geneesmiddel Distributie Protocol...

Meer informatie

Opname en ontslag

In het kader van een goede medicatieoverdracht conform de richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten” hebben SAGO en Tergooi afspraken over wie wat doet bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis, bij dagbehandeling of bezoek aan de polikliniek....

Meer informatie

Medicatieoverdracht in de keten

SAGO heeft met diverse organisaties afspraken gemaakt m.b.t. medicatieoverdracht, o.a. met de regionale Trombosedienst en GGZ Centraal...

Meer informatie

Diabetesweek in de apotheek

Neemt uw apotheek deel aan de jaarlijkse diabetesweek in de apotheek?
SAGO heeft in samenwerking met de regionale zorggroep GO Diabetes BV een handelingsprotocol Bloedsuikertest opgesteld...

Meer informatie