Samenwerking in 24-uurs apotheek

Eind 2020 zijn SAGO en Tergooi overeengekomen om een 24-uurapotheek in te richten in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum. Er zijn op dit moment twee gezamenlijke werkgroepen aan de slag om de integratie van de huidige polikliniekapotheek en de Dienstapotheek voor te bereiden.

Dossierhouder bestuur: Siebold de Boer