Samenwerking in 24-uurs apotheek

SAGO werkt samen met Tergooi aan een gezamenlijke inrichting van een 24-uurs apotheek in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum.
Wanneer dit ziekenhuis gereedkomt, naar verwachting in 2021, zal de locatie Blaricum worden gesloten. De Dienstapotheek moet dan op zoek moet naar een nieuwe locatie. Bij voorkeur in het nieuwe ziekenhuis in Hilversum tegenover of in de buurt van de Huisartsenpost.
SAGO en Tergooi zien in de nieuwbouw in Hilversum een kans om de huidige polikliniekapotheek in Hilversum en de Dienstapotheek te integreren in een 24-uursapotheek.
SAGO maakt zich sterk om de visie van haar leden op een 24-uurs apotheek te realiseren.

Download hier het advies.

Waarvoor pleit SAGO?

In de visie van SAGO wil de klinische patiënt, na ontslag, zo spoedig mogelijk naar huis. SAGO wil dat faciliteren door het ontslagrecept naar de eigen apotheek te sturen en de patiënt aan te bieden de medicatie te komen bezorgen. Op deze wijze wordt het risico van een nodeloos extra overdrachtsmoment als de medicatie wordt verstrekt door een andere dan de eigen apotheek, vermeden.
De poliklinische patiënt met eenvoudige medicatie wordt het gemak geboden van ophalen bij de 24-uursapotheek. Er kan volstaan worden met een middelgrote apotheek, met vier balieplaatsen en nachttoegang voor de spoedzorg buiten normale openingstijden.
De 24-uursapotheek is in deze visie een 1e lijns activiteit.