Ketenafspraken

Werkafspraak medicatieoverdracht antistolling VKA

SAGO heeft met de regionale Trombosedienst een protocol opgesteld waarin de taken van apotheken en medewerkers van de Stichting Trombosedienst voor ’t Gooi m.b.t. de medicatieoverdracht beschreven. Dit protocol is van toepassing op alle cliënten van de Trombosedienst.

Download hier het protocol medicatieoverdracht VKA-medicatie

Regionale Transmurale Werkafspraak Voorschrijven DOAC

Onder regie van SAGO is in samenwerking met de huisartsenvereniging GHO-GO, de Stichting Trombosedienst voor het Gooi en MCC Gooi en Vechtstreek een werkafspraak gemaakt omtrent het voorschrijven van DOAC’s en de omzetting VKA naar een DOAC (en andersom).U vindt de werkafspraak op de website van MCC Gooi en Vechtstreek onder werkafspraken > Interne Geneeskunde.

Werkafspraak medicatieoverdracht GGZ

SAGO en GGZ Centraal hebben een protocol medicatieoverdracht opgesteld voor openbare apotheken en medewerkers GGZ Centraal. Het protocol regelt de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners met betrekking tot het starten, wijzigen en stoppen van medicatie.

Download hier het protocol medicatieoverdracht GGZ Centraal