Opname en Ontslag

In het kader van een goede medicatieoverdracht conform de richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten” hebben SAGO en Tergooi afspraken over wie wat doet bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis, bij dagbehandeling of bezoek aan de polikliniek. Deze afspraken dienen om de kwaliteit, doelmatigheid en de continuïteit van de farmaceutische zorg in de genoemde situaties te borgen en eventuele declaratie van geleverde zorgprestaties mogelijk te maken.

Download hier de ketenafspraak “farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling